Personale

Sygeplejerske Randi Frederiksen
Randi har været ansat i lægehuset siden 2008 og tager sig af blodprøvetagning, laboratorie-undersøgelser, lungefunktionsundersøgelser og hjertekardiogram (EKG).
Endvidere diabeteskontrol, blodtrykskontrol og diætistsamtaler. Sårbehandling. Vaccinationer.

Sygeplejerske Mie Bay
Mie har været ansat i lægehuset siden 2009. Hun tager sig af blodprøvetagning og laboratorieundersøgelser som lungefunktionsundersøgelser og hjertekardiogram (EKG). Endvidere diabeteskontrol, blodtrykskontrol og diætistsamtaler. Sårbehandling. Vaccinationer.

Sekretær Margit Jensen har været ansat i lægehuset siden 1990.

Sekretær Betina Mikkelsen har været ansat i lægehuset siden 2008.

Sekretær Anette Tanderup Søby har været ansat i lægehuset siden 2009.