Personale

Sygeplejerske Randi Frederiksen har været ansat i lægehuset siden 2008.

Sygeplejerske Anja Kristensen har været ansat i lægehuset siden 2019.

Sygeplejerskerne varetager fortrinsvist kontrol af KOL, diabetes, osteoporose, stofskiftesygdom. Desuden sårbehandling. Vaccinationer. Børneundersøgelser. Celleprøver. Hjemmebesøg. I mindre grad laboratorie-undersøgelser.

 

Sekretær Margit Jensen har været ansat i lægehuset siden 1990.

Sekretær Betina Rank Mikkelsen har været ansat i lægehuset siden 2008.

Sekretær Anette Tanderup Søby har været ansat i lægehuset siden 2009.

Sekretær Ditte Pedersen har været ansat i lægehuset siden 2020.

Barselsvikar for lægesekretær Line Bendtsen er ansat fra februar 2024.

 

Vi har ansat Medicinstuderende:  Signe, Josephine S, Josefine F, Jonatan, Frederik D, Frederik F, Ida K, Liv, Vincent, Peter, Emil, Johanna, Sofie, Caroline.

De medicinstuderende varetager
– laboratorieundersøgelser,
– forundersøgelser inklusiv KRAM-vurdering (Kost, Rygning, Alkohol, Motion),
– vaccinationer samt
– vurdering af simple akutte problemstillinger under lægelig supervision