Personale

Sygeplejerske Randi Frederiksen
Randi har været ansat i lægehuset siden 2008 og tager sig af blodprøvetagning, laboratorie-undersøgelser, lungefunktionsundersøgelser og hjertekardiogram (EKG).
Endvidere diabeteskontrol, blodtrykskontrol og diætistsamtaler. Sårbehandling. Vaccinationer.

Sygeplejerske Mie Bay
Mie har været ansat i lægehuset siden 2009. Hun stopper per 31.oktober 2019. Hun tager sig af blodprøvetagning og laboratorieundersøgelser som lungefunktionsundersøgelser og hjertekardiogram (EKG). Endvidere diabeteskontrol, blodtrykskontrol og diætistsamtaler. Sårbehandling. Vaccinationer.

Sekretær Margit Jensen har været ansat i lægehuset siden 1990.

Sekretær Betina Rank Mikkelsen har været ansat i lægehuset siden 2008.

Sekretær Anette Tanderup Søby har været ansat i lægehuset siden 2009.

Sekretær Marianne Bach Christoffersen har været ansat i lægehuset siden 2019.