Personale

Sygeplejerske Randi Frederiksen
Randi har været ansat i lægehuset siden 2008. Hun varetager fortrinsvist kontrol af KOL, diabetes, osteoporose, stofskiftesygdom. Desuden sårbehandling. Vaccinationer. Børneundersøgelser. Celleprøver. Hjemmebesøg. I mindre grad laboratorie-undersøgelser.
Sygeplejerske Anja Kristensen
Anja har været ansat i lægehuset siden 2019. Hun varetager fortrinsvist kontrol af KOL, diabetes, osteoporose, stofskiftesygdom. Desuden sårbehandling. Vaccinationer. Børneundersøgelser. Celleprøver. Hjemmebesøg. I mindre grad laboratorie-undersøgelser.

Sekretær Margit Jensen har været ansat i lægehuset siden 1990.

Sekretær Betina Rank Mikkelsen har været ansat i lægehuset siden 2008.

Sekretær Anette Tanderup Søby har været ansat i lægehuset siden 2009.

Sekretær Ditte Pedersen har været ansat i lægehuset siden 2020.

Barselsvikar for lægesekretær, Lone Andersen, har været ansat siden august 2023.

Vi har ansat Medicinstuderende: Freya, Ida N, Bea, Signe, Josephine S, Josefine F, Jonatan, Ronnie, Frederik D, Frederik F, Ida K, Liv, Vincent og Peter.

De medicinstuderende varetager
– laboratorieundersøgelser,
– forundersøgelser inklusiv KRAM-vurdering (Kost, Rygning, Alkohol, Motion),
– vaccinationer samt
– vurdering af simple akutte problemstillinger under lægelig supervision