Utilsigtede hændelser “UTH”

Utilsigtet hændelse

  • Som patient eller pårørende til en patient kan man rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.
  • Vær opmærksom på at rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Man får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop ens rapport.
  • At en rapport om utilsigtede hændelser ikke er det samme som en klage.

Patientklage

  • Ønsker du at klage over en behandling, så skal du udfylde et særligt skema på Borger.dk. Skemaet finder du her

Patienterstatningen

  • Hvis du er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse og ønsker erstatning, så skal du henvende dig til Patienterstatningen.

Patientvejledere