AKTUELT

For samlet information om vaccination mod Covid19, influenza og pneumokok-lungebetændelse se venligst på faneblad “CORONA virus” eller “Vaccination mod PNEUMOKOK og INFLUENZA”.

 

Vi byder velkommen til vores kompagnon i Vorup Lægehus siden 2021, Tenna Nielsen.

 

Vi har lukket for tilgang.

Bemærk venligst at

- fornyelse af afhængighedsdannende medicin kan kun foregå ved fremmøde i klinikken,

- svar på bestilte undersøgelser og årskontroller skal gives ved videokonsultation eller fremmøde,

- telefonisk med lægen aftalte henvisninger til fysioterapeut eller speciallæge effektueres først, når patienten har registreret sundhedskortet i klinikken, tidspunktet aftales individuelt.

Der gives ikke i samme omfang råd og vejledning vedrørende Corona-symptomer, Corona-podning og opsporing af nære kontakter; der henvises i stedet til Corona hotline tlf 70200233 og til vores hjemmeside voruplaegehus.dk, se faneblad Corona.

 

HUSK DET GULE SYGESIKRINGSKORT (IKKE DET BLÅ) HVER GANG DU KOMMER I LÆGEHUSET.